BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Lekcje samorządności z Gimnazjum 11

Lekcje samorządności  24 lutego 2015

24 lutego 2015 r. w  Nowym Ratuszu odbyła się kolejna „Lekcja o samorządzie” dla uczniów gdańskiego Gimnazjum nr 11 z ulicy Kłosowej 3. 

Uczniowie dwóch klas trzecich, spotkali się osobiście z Bogdanem Oleszkiem, przewodniczącym Rady. Zwiedzili też Wielką Salę Obrad, Salę Herbową oraz gabinet przewodniczącego Rady Miasta Gdańska.  Lekcja składała się z trzech części: prezentacji pt. „Samorząd terytorialny -  jak to się robi w Gdańsku”, spotkania z radnymi oraz zwiedzania dawnej siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.
W trakcie prezentacji młodzież zapoznała się ze strukturą samorządu terytorialnego i jego kompetencjami na przykładzie Rady Miasta Gdańska, a następnie w spotkaniu wziął udział Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady, który również odpowiadał na pytania uczniów. Gimnazjalistów interesowały szczególnie zagadnienia dotyczące sportu i propozycji czasu wolnego dla młodzieży.

Jak mówiła Teresa Litwin, z Gimnazjum nr 11, lekcje w oryginalnej scenerii pracy samorządowców stanowią zupełnie inną jakość przekazywania uczniom wiedzy z tego zakresu. Łatwiej przyswajają wiadomości i mam nadzieję, że będą też łatwiej poruszać się w działalności samorządowej oraz zainteresują się aktywnością obywatelską.

Lekcje odbywają się w siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie – zwykle co drugi wtorek. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 58 3237029.
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

***

Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku – prezydent i Rada Miasta – ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

 

 

metryczka publikacji