BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Lekcja samorządności 29 września 2015


Po co są radni? Czy często się kłócą, jak długo zabierają głos na sesji, dlaczego dla miasta ważniejszy jest klub piłkarski niż tenisowy? – to niektóre z pytań, które padły podczas lekcji samorządności w Nowym Ratuszu.  


29 września 2015 roku w  Nowym Ratuszu odbyła się „Lekcja o samorządzie” dla uczniów klasy trzeciej ze szkoły podstawowej nr 21 im. kpt. ż. w. K. O. Borchardta w Gdańsku. Uczniowie zwiedzili Wielką Salę Obrad, Salę Herbową oraz gabinet przewodniczącego Rady Miasta Gdańska i poznawali tajniki pracy radnych.  
Lekcje odbywają się w siedzibie Rady Miasta Gdańska cyklicznie – zwykle co drugi wtorek. W zajęciach mogą uczestniczyć uczniowie klas szóstych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 58 3237029.
Ps. Z uwagi na planowany remont sal Nowego Ratusza  najbliższe mozliwe terminy lekcji to: 6, 12 i 27 października.

 
Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska


***
Lekcje mają na celu m.in.: praktyczne zapoznanie się z samorządem terytorialnym, jego podstawowymi cechami i zadaniami, przedstawienie przemian jakie nastąpiły w samorządzie terytorialnym od 1990 roku, wymienienie organów władzy w Gdańsku – prezydent i Rada Miasta – ich kompetencji oraz nazwisk osób pełniących najważniejsze funkcje, wskazanie kompetencji przewodniczącego Rady Miasta, prezydium rady, komisji rady, poznanie własnego okręgu wyborczego oraz radnych z tego okręgu. W programie przewidziany jest udział radnych oraz przewodniczącego Rady.

         
         
         
         
 5   

metryczka publikacji