BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


IIII edycja konkursu "Szkoła społecznie wrażliwa"

Konkurs „Szkoła społecznie wrażliwa”, ma na celu promocję wolontariatu specjalistycznego wśród uczniów gdańskich szkół.

Konkurs skierowany był do wszystkich uczniów publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gdańska i podzielony był na dwie kategorie: Kategoria I - dla szkół podstawowych, Kategoria II - dla gimnazjów, w każdej kategorii przyznawane są 2 nagrody - główna i wyróżnienie. Pula nagród w konkursie wynosi 10.000 zł.

Organizatorami konkursu są Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia RMG, Komisja Edukacji RMG oraz Wydział Rozwoju Społecznego, a osobami wyznaczonymi do koordynowania projektu są: Beata Dunajewska – Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Żaneta Geryk - Przewodnicząca Komisji Edukacji.

Konkurs "Szkoła społecznie wrażliwa" został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska.

Konkurs polegał na podjęciu wspólnej akcji „pomocowej” na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych, dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych lub chorych, zwierząt i środowiska naturalnego, a następnie przedstawieniu ich w formie „kroniki” (techniki do wyboru: zapis wideo, opis ze zdjęciami, zapis audio, strona społecznościowa itp.).

Konkurs trwał od 15 kwietnia do 15 listopada 2016 r.

W Konkursie udział wzięło:
- 21 szkół podstawowych,
- 8 gimnazjów.

W dniu 2 grudnia 2016 r. Komisja Konkursowa w składzie:
- Radna Beata Dunajewska - Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska
- Radna Żaneta Geryk - Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
- Radna Anna Wirska - członek Komisji Edukacji Rady miasta Gdańska
- Radny Piotr Gierszewski - członek Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia oraz Komisji Edukacji Rady Miasta Gdańska
- Pan Piotr Kowalczuk - Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
- Pan Grzegorz Kryger - Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku
- Pani Agnieszka Buczyńska - Prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu
- Ks. Piotr Brzozowski - Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Gdańskiej
wybrała następujące szkoły, które przeszły do II etapu Konkursu, polegającego na osobistej prezentacji:
Kategoria: Szkoła Podstawowa
1. Szkoła Podstawowa nr 59
2. Szkoła Podstawowa nr 79
3. Szkoła Podstawowa nr 80
4. Szkoła Podstawowa nr 82
5. Szkoła Podstawowa nr 86

Kategoria: Gimnazjum
1. Gimnazjum nr 8
2. Gimnazjum nr 11
3. Gimnazjum nr 15
4. Gimnazjum nr 17
5. Gimnazjum nr 34

W dniu 8 grudnia 2016 r. wyłoniono następujących zwycięzców w Konkursie "Szkoła społecznie wrażliwa".

Kategoria: Szkoła Podstawowa
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 59
wyróżnienie Szkoła Podstawowa nr 86

Kategoria: Gimnazjum
I miejsce Gimnazjum nr 15
wyróżnienie Gimnazjum nr 8

Konkurs "Szkoła społecznie wrażliwa" został objęty patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańska.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Dorocznego Obywatelskiego Spotkania Gdańszczan w dniu 12 grudnia 2016 r.


Karolina Mróz / Biuro Rady Miasta Gdańska

metryczka publikacji