BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Dziecięca sesja Rady Miasta

16 Dziecięca Sesja Rady Miasta Gdańska czyli…

Dzień Dziecka w Nowym Ratuszu


W środę 1-go czerwca odbyła się Dziecięca Sesja Rady Miasta Gdańska. Sesję poprowadził przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek, a wspierali go ubrani w uroczyste togi Piotr Czauderna, wiceprzewodniczący RMG oraz radni Żaneta Geryk, Beata Wierzba, Teresa Wasilewska i Lech Kaźmierczyk. Dorośli radni przed rozpoczęciem obrad wręczyli każdemu dziecku akt nominacji na radnego oraz niewielkie prezenty z okazji ich święta.

- Witam serdecznie uczniów gdańskich szkół podstawowych – mówił Bogdan Oleszek. Wiem, że do udziału w sesji zostali zaproszeni uczniowie, którzy osiągają nie tylko bardzo dobre wyniki w nauce, ale są jednocześnie aktywni w działalności społecznej, sportowej i charytatywnej.

Temat sesji „Co może gdański radny?” - dał młodym ludziom  sposobność zabrania głosu na najbardziej aktualne dla Gdańska tematy. Udział w sesji stworzył również możliwość zgłaszania, dyskutowania i głosowania kilku własnych projektów uchwał. W trakcie obrad dziecięcy radni proponowali m.in. zainstalowanie poidełek znanych z gdańskich plaż do Śródmieścia i pozostałych dzielnic miasta. Zgłaszali konkretne lokalizacje wymagające remontów ulic, chodników, potrzeby nasadzeń drzew i utworzenia nowych parków oraz placów zabaw. Padały propozycje - z jednej strony - zwiększenia liczby dostępnych miejsc parkingowych - i z drugiej - powiększenia stref płatnego postoju.  Dorośli radni odpowiadali na bieżąco na zapytania i pomysły dzieci notując najciekawsze, by je w swojej pracy wykorzystać.

W  trakcie obrad młodzi radni przegłosowali przy użyciu elektronicznego systemu do głosowania m.in. takie pomysły jak – „czy zakazać pobytu w mieście cyrków prezentujących tresurę zwierząt” (14 głosów za, 8 przeciw, 14 głosów wstrzymujących) oraz „czy przyjmować w Gdańsku uchodźców” (10 głosów za, 12 przeciw i 12 wstrzymujących)

- W trakcie sesji młodzi gdańszczanie uczestniczyli w bezpośredniej lekcji samorządności. Mogli też dowiedzieć się znacznie więcej o pracy radnych, tworzeniu lokalnego prawa oraz procedurach demokratycznych – mówił Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska.

W dziecięcej sesji, która 1 czerwca odbyła się już po raz 16-ty wzięło udział 38 uczniów klas piątych i szóstych gdańskich szkół podstawowych.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

galeria zdjęć

https://www.gdansk.pl/urzad/galeria?c=4488

Foto Grzegorz Mehring / www.gdansk.p

metryczka publikacji