BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku


Delegacja młodzieży polsko-niemieckiej

Delegacja młodzieży polsko-niemieckiej

19 maja 2015 roku Bogdan Oleszek, przewodniczący Rady Miasta Gdańska spotkał się w Wielkiej Sali Obrad Nowego Ratusza z 60 osobową grupą młodzieży z Niemiec i Polski.

- Delegacja uczniów przyjechała do Gdańska dzięki współpracy naszej szkoły ze szkołami europejskimi w ramach programu „Uczenie się przez całe życie – COMENIUS”  - mówił Paweł Zaremba, dyrektor Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 6 w Gdańsku im. Zasłużonych Ludzi Morza.

Podczas spotkania, przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek opowiedział młodzieży o pracy radnego oraz przedstawił historię samorządności naszego miasta. Po prezentacji młodzież uczestniczyła także w zwiedzania dawnej siedziby Wysokiego Komisarza Ligi Narodów.

Mariusz Feliński / Biuro Rady Miasta Gdańska

 

 

metryczka publikacji