BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Rejestr pism przyjętych do Urzędu

Szanowni Państwo,

Wprowadzamy możliwość sprawdzenia za pośrednictwem strony internetowej statusu pism składanych do Urzędu Miejskiego przez interesantów.

Dzięki elektronicznemu systemowi obiegu dokumentów funkcjonującemu w Urzędzie otrzymają Państwo następujące informacje:
  • datę wpływu pisma do wydziału/komórki organizacyjnej UM*,
  • nazwę wydziału, do którego wpłynęło pismo i nr telefonu do sekretariatu,
  • status sprawy (w trakcie załatwiania, zakończona).

Z systemu obiegu dokumentów wyłączone są wnioski kierowane w sprawach:
  • o udzielenie informacji adresowych
  • o wydanie dowodów osobistych
  • o wydanie praw jazdy
  • wniosków do Urzędu Stanu Cywilnego.

Instrukcja:

W pole znajdujące się poniżej należy wpisać numer kancelaryjny pisma**, które znajduje się na potwierdzeniu przyjęcia pisma, a następnie wybrać rok, w którym złożono pismo.

Wpisz numer kancelaryjny pisma: /
* baza pism aktualizowana jest (automatycznie) codziennie między godz. 7.30 a 8.00 rano.
** bez symbolu wydziału