BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Piotr Kowalczuk

Z-ca Prezydenta ds. edukacji i usług społecznych