BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Gdańska

Przy Prezydencie Miasta Gdańska działają:

 

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Gdańsku
  Danuta Janczarek
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  pokój nr 306
  tel.: (+48 58) 323 63 06
  fax: (+48 58) 323 63 87
  e-mail: danuta.janczarek@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Realizacji projektów (Measure Authorising Officer – MAO) p.n. "Ochrona Wód Zatoki Gdańskiej – budowa I modernizacja system odprowadzania wód opadowych w Gdańsku" oraz "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Gdańsk"
  Marcin Dawidowski

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektu pn.: "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk"    
  Marcin Dawidowski

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektu pn. "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasta Gdańsk - etap II”       
  Marcin Dawidowski

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Projektów Europejskich
  Marcin Dawidowski
  ul. Kartuska 5
  80-103 Gdańsk
  IV piętro pokój nr 404
  tel.: (+48 58) 526 80 00
  fax: (+48 58) 526 80 01
  e-mail: marcin.dawidowski@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Ochrony Informacji Niejawnych
  Bogdan Rulewski
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  tel.: (+48 58) 323 6 340
  fax: (+48 58) 302 3 354
  e-mail: bogdan.rulewski@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej
  Remigiusz Kitliński
  ul. 3 Maja 9
  80-802 Gdańsk
  pokój nr 033B
  tel.: (+48 58) 526 80 81
  fax: (+48 58) 526 81 62
  e-mail: remigiusz.kitlinski@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Seniorów
  Gabriela Dudziak
  ul. Kartuska 5
  80-103 Gdańsk
  III piętro, pokój nr 303
  tel.: (+48 58) 526 80 71
  fax: (+48 58) 526 80 74
  e-mail: seniorzy@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Rad Dzielnic
  Aleksandra Stefańska
  ul. Kartuska 5
  80-103 Gdańsk
  III piętro, pokój nr 303
  tel.: (+48 58) 323 67 13
  fax: (+48 58) 526 80 74
  e-mail: aleksandra.stefanska@gdansk.gda.pl
 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. organizacji Europejskiego Jamboree Skautowego w 2020 r.
  Łukasz Kłos
  ul. Długi Targ 39/40
  80-831 Gdańsk
  II piętro, pokój nr 202
  tel.: (+48 58) 526 81 18
  e-mail: lukasz.klos@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
  Ewa Kamińska
  ul. Kartuska 5
  80-803 Gdańsk
  III piętro, pokój nr 303
  tel. (+48 58) 526 80 70
  e-mail: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

 • Inspektor Ochrony Danych
  Piotr Wojczys
  ul. Długi Targ 39/40
  80-830 Gdańsk
  tel.: (+48 58) 526 81 25
  e-mail: iod@gdansk.gda.pl

 • Zastępca Inspektora Ochrony Danych
  Miłosz Bałdowski
  ul. Długi Targ 39/40
  80-830 Gdańsk
  tel.: (+48 58) 526 81 57
  e-mail: iod@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Energetyki
  Joanna Tobolewicz
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk
  IV piętro, pokój nr 431
  tel.: (+48 58) 323 64 31
  e-mail: joanna.tobolewicz@gdansk.gda.pl

 • Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Gospodarki Cyrkularnej

  Sławomir Kiszkurno
  Port Czystej Energii Sp. z o.o.
  ul. Jabłoniowa 64
  80-180 Gdańsk
  tel. do sekretariatu: (+48 58) 767 41 96
  tel. komórkowy: 506 194 092
  e-mail: skiszkurno@portczystejenergii.pl

metryczka publikacji