BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Alan Aleksandrowicz

Z-ca Prezydenta ds. inwestycji