Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych
Ewa Kamińska
ul. Kartuska 5
80-803 Gdańsk
III piętro, pokój nr 303
tel. (+48 58) 526 80 70
e-mail: ewa.kaminska@gdansk.gda.pl

 

Zarządzenie Nr 1526/15 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 października 2015 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds. Osób Niepełnosprawnych wraz z późniejszymi zmianami

 

Metryczka publikacji