Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1356 Rady Miasta Gdańska z dnia 2015-11-30
w sprawie:
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 72 im. Obrońców Westerplatte w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2017-12-12 15:16:39


Uchwała Nr 1088 Rady Miasta Gdańska z dnia 2015-05-25
w sprawie:
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ujeścisko – ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku .
Akt dodany dnia: 2017-06-07 13:41:11


Uchwała Nr 523 Rady Miasta Gdańska z dnia 2015-12-17
w sprawie:
zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska na rok 2016.
Akt dodany dnia: 2015-12-30 12:38:13


Uchwała Nr 522 Rady Miasta Gdańska z dnia 2015-12-17
w sprawie:
rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.
Akt dodany dnia: 2015-12-30 12:36:24


Uchwała Nr 521 Rady Miasta Gdańska z dnia 2015-12-17
w sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
Akt dodany dnia: 2015-12-30 12:33:26


Uchwała Nr 520 Rady Miasta Gdańska z dnia 2015-12-17
w sprawie:
określenia kryteriów rekrutacji dla kandydatów spoza obwodu w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk.
Akt dodany dnia: 2015-12-30 12:29:32


*znaleziono 505 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 100.