Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 915 Rady Miasta Gdańska z dnia 2000-12-28
w sprawie:
wyrażenia zgody na gromadzenie przez szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ( jednostki budżetowe ) środków pieniężnych i zaliczenia ich na rachunek środków specjalnych.
Akt dodany dnia: 2000-12-28 00:00:00


Uchwała Nr 914 Rady Miasta Gdańska z dnia 2000-12-28
w sprawie:
wyrażenia zgody na gromadzenie przez Gdański Zespół Żłobków - jednostkę budżetową wykonującą zadania własne gminy - środków pieniężnych i zaliczania ich na rachunek środków specjalnych..
Akt dodany dnia: 2000-12-28 00:00:00


Uchwała Nr 913 Rady Miasta Gdańska z dnia 2000-12-28
w sprawie:
wyrażenia zgody na gromadzenie przez Miejską Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku - jednostkę budżetową wykonującą zadania zlecone powiatu - środków pieniężnych i zaliczania ich na rachunek środków specjalnych.
Akt dodany dnia: 2000-12-28 00:00:00


Uchwała Nr 912 Rady Miasta Gdańska z dnia 2000-12-28
w sprawie:
zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 3 polegającego na zmianie zakresu jego działania oraz zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Nr 3.
Akt dodany dnia: 2000-12-28 00:00:00


Uchwała Nr 911 Rady Miasta Gdańska z dnia 2000-12-28
w sprawie:
uchylenia uchwały Nr XXIV/714/2000 Rady Miasta Gdańska z dnia 15 czerwca 2000r w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 2 polegającego na zmianie zakresu jego działania oraz zatwierdzenia zmian w statucie SP ZOZ Nr.
Akt dodany dnia: 2000-12-28 00:00:00


Uchwała Nr 910 Rady Miasta Gdańska z dnia 2000-12-28
w sprawie:
likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nr 3.
Akt dodany dnia: 2000-12-28 00:00:00


*znaleziono 352 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 70.