Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Baza Aktów Własnych

Szukaj łatwiej w bazie aktów własnych

Szukaj

kontakt: baw@gdansk.gda.pl

 Uchwały i zarządzenia - wyniki szukania*
Uchwała Nr 1669 Rady Miasta Gdańska z dnia 2002-10-10
w sprawie:
utworzenia Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień od Alkoholu Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gdańsku.
Akt dodany dnia: 2002-10-10 00:00:00


Uchwała Nr 1668 Rady Miasta Gdańska z dnia 2002-10-10
w sprawie:
ustanowienia Konkursu Literackiego Miasta Gdańska im. Bolesława Faca.
Akt dodany dnia: 2002-10-10 00:00:00


Uchwała Nr 1667 Rady Miasta Gdańska z dnia 2002-10-10
w sprawie:
uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Gdańska.
Akt dodany dnia: 2002-10-10 00:00:00


Uchwała Nr 1666 Rady Miasta Gdańska z dnia 2002-10-10
w sprawie:
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2002.
Akt dodany dnia: 2002-10-10 00:00:00


Uchwała Nr 1665 Rady Miasta Gdańska z dnia 2002-09-26
w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XLVII/1413/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2002 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienionej Uchwałą Nr XLIX/1497/2002 Rady Miasta Gdań.
Akt dodany dnia: 2002-09-26 00:00:00


Uchwała Nr 1664 Rady Miasta Gdańska z dnia 2002-09-26
w sprawie:
przeniesienia siedziby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 z dotychczasowej siedziby w Gdańsku, przy ulicy Dąbrowszczaków 35 do budynku mieszczącego się w Gdańsku przy ulicy Krzemienieckiej 1.
Akt dodany dnia: 2002-09-26 00:00:00


*znaleziono 1856 dokument(ów) spełniajy(ące) zadeklarowane warunki szukania
Strona numer z 371.