Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Rozpoczecie-procedury-skladania-wnioskow-o-przyznanie-Nagrody-Prezydenta-Miasta-Gdanska-im-Lecha-Badkowskiego-2017,a,96301...