Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wykaz-ofert-zlozonych-w-otwartym-konkursie-ofert-do-dnia-15-czerwca-2017-r-wraz-z-informacja-o-wynikach-oceny-formalnej-z-obszaru-promocji-i-organizacji-wolontariatu-oraz-wspierania-rozwoju-spolecznosci-lokalnej,a,81203...