Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Zaproszenie-do-badania-Programu-Promocji-Zdrowia-i-Przeciwdzialania-Wybranym-Chorobom-Spolecznym-w-Gdansku-za-lata-2014-2016,a,2745...