Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/Ogloszenie-wynikow-konkursu-na-realizacje-zadan-publicznych-z-zakresu-wspierania-rozwoju-spolecznosci-lokalnej-pn-Dzialania-z-udzialem-lokalnej-spolecznosci-utrzymanie-placow-zabaw,a,58941...