Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-urbanistyki-i-architektury/Raport-koncowy-wraz-z-rekomendacjami-dotyczacy-przebiegu-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszarow-zdegradowanych-i-obszarow-rewitalizacji,a,52469...