Za chwilÄ™ nastÄ…pi przekierowanie na http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-urbanistyki-i-architektury/Informacja-podsumowujaca-wnioski-i-uwagi-dotyczace-konsultacji-spolecznych-projektu-uchwaly-w-sprawie-wyznaczenia-obszarow-zdegradowanych-i-obszarow-rewitalizacji,a,52468...