BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy Wzgórze MickiewiczaOkręg wyborczy nr 3

Skład Rady Dzielnicy

Aleksandrowicz Piotr

Beszterda Iwona

Buraczewska Joanna

Cybal-Mikołajewska Beata

Dagil Przemysław

Juraczko Zygmunt

Juraczko Kazimiera

Kaszuba Bożena

Klonowski Marcin

Knitter Krzysztof

Kubacka Elżbieta

Kurant Marek

Matyjas Aleksandra

Ułaś Artur

Wysocki Zdzisław

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Krzysztof Knitter

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Beata Cybal-Mikołajewska

Członek Zarządu

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Wysocki Zdzisław

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Matyjas Aleksandra

Siedziba
ul. Jacka Soplicy 15, 80-119 Gdańsk

Telefon/fax.
693-813-109

E-mail: 
rada@wzgorzemickiewicza.pl
wzgorzemickiewicza@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.wzgorzemickiewicza.gda.pl

Facebook

Dyżury
każdy II wtorek m-ca 19:00-20:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1078/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1185/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LII/1377/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/83/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/150/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji