BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy StrzyżaOkręg wyborczy nr 4

Skład Rady Dzielnicy
Mirosław Andrejko, Tomasz Antoniak, Maria Bernolak – Szczypior, Marcin Błędkowski, Zofia Domoń, Wojciech Ilczyszyn, Andrzej Kurek, Dariusz Majorek, Elżbieta Michalska, Agnieszka Morawiec – Świerzyńska, Piotr Olszewski, Piotr Osiecimski, Piotr Piotrowski, Maria Prokopowicz, Andrzej Witkiewicz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Witkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Piotr Piotrowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Piotr Osiecimski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Agnieszka Morawiec - Świerzyńska

Siedziba 
ul. Ks. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-27-92

E-mail:
zarzad@strzyza.pl

Portal
www.strzyza.pl

Facebook
Rada i Zarząd Dzielnicy Strzyża

Dyżury
poniedziałek 16:00-18:00, czwartek 16:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1070/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1178/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1369/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/75/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/142/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji