BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy StrzyżaOkręg wyborczy nr 4

Skład Rady Dzielnicy

Andrejko Mirosław

Antoniak Maciej

Bernolak-Szczypiormaria

Bobras Tomasz

Dajkowska Dorota

Domoń Zofia

Geryk Żaneta

Ilczyszyn Wojciech

Majorek Dariusz

Nosek Roman

Okuniewski Marcin

Osiecimski Piotr

Płonowska Anita

Witkiewicz Andrzej

Żelichowski Lech

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Witkiewicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
(nie wybrano na I sesji)

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Okuniewski Marcin

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Geryk Żaneta

Siedziba 
ul. Ks. Sychty 12/14, 80-276 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-27-92

E-mail: 
zarzad@strzyza.pl

Portal
www.strzyza.pl

Facebook
Rada i Zarząd Dzielnicy Strzyża

Dyżury
poniedziałek 18:00-19:00, czwartek 16:00-17:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1070/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1178/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1369/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/75/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/142/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji