BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy Przymorze WielkieOkręg wyborczy nr 5

Skład Rady Dzielnicy 

Babienko Aleksander

Chmielecki Andrzej

Czapliński Piotr

Czermiński Michał

Dolińska-Kowalska Agnieszka

Drzymała Leszek

Gacoń Daria

Grelowski Łukasz

Jandy Mirosław

Janota Mateusz

Kneba Karolina

Kolatzek Krzysztof

Ptaszyński Grzegorz

Rozenberg Adam

Rudnicka-Ciszek Halma

Skrzypski Krzysztof

Twerd Ryszard

Umławska Wioleta

Wysiecki Mikołaj

Yates Bożena

Zielke Zbigniew

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy 
Krzysztof Skrzypski - tel. 508-186-023

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Grzegorz Ptaszyński

Czlonkowie Zarządu 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy 
Rozenberg Adam

Zastępca Przewodniczącej Rady Dzielnicy 
Kneba Karolina

Siedziba 
ul. Jagiellońska 5, 80-371 Gdańsk (budynek GIMNAZJUM nr 19)

Telefon
58 761-45-97 wew. 27

E-mail: 
rada@przymorzewielkie.pl
przymorzewielkie@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzewielkie.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Wielkie 

Dyżury
każda środa 17:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1066/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1191/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1365/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/71/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/138/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji