BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy Przymorze MałeOkręg wyborczy nr 5

Skład Rady Dzielnicy

Czarzasta Anna

Grandzicka Justyna

Hodorowicz Kamil

Hornung Krzysztof

Kowalczyk Andrzej

Kwacz  Dorota

Labenz Agnieszka

Lewkoprzemysław

Łapińska Maria

Mickun Marcin

Szczepański Adam

Sztark Urszula

Urbańska Justyna

Widźgowski Kazimierz

Wulnikowska Teresa

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Marcin Mickun

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Łapińska Maria

Członek Zarządu
Hodorowicz Kamil, Kazimierz Widźgowski 

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Kowalczyk Andrzej

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Kwacz  Dorota

Siedziba 
ul. Czerwony Dwór 25 (pok. 11), 80-376 Gdańsk

Telefon:
(58) 58 573-59-96

E-mail: 
rada@przymorzemale.com.pl
przymorzemale@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.przymorzemale.com.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Przymorze Małe 

Dyżury
każda środa 12:00-13:00 oraz 18:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1065/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1190/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1364/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/70/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/137/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji