BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy MłyniskaOkręg wyborczy nr 4

Skład Rady Dzielnicy

Adamska Krystyna

Bucior Tadeusz

Cegielna Ewa

Chrzan-Bonieckaurszula

Dzienis Krzysztof

Gauden Jolanta

Grzenia Joanna

Kobylska Anna

Kowalska Agnieszka

Mościńska Teresa

Strugała Małgorzata

Strugała Monika

Wirkus Tymoteusz

Władyka Mateusz

Wójtowicz Anna

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy 
Strugała Monika

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy 
Kowalska Agnieszka

Czlonkowie Zarządu Dzielnicy
Gauden Jolanta, Grzenia Joanna

Przewodniczący Rady Dzielnicy 
Dzienis Krzysztof

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy 
Bucior Tadeusz

Siedziba 
ul. Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 520-45-72

E-mail: 
mlyniska@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
www.mlyniska.gda.pl

Dyżury

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1057/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1167/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1356/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/62/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/129/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji