BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy Zaspa-RozstajeOkręg wyborczy nr 5

Skład Rady Dzielnicy
Włodzimierz Amerski, Ryszard Balewski, Małgorzata Cieśniewska, Jolanta Gałęziowska – Modzelewska, Jolanta Gąsiorowska, Zbigniew Guziński, Anna Jakuszyk, Marcin Makowski, Zofia Marcinkowska, Halina Moskwa, Stanisława Nowińska, Jakub Puszkarski, Wojciech Rolczyński, Roman Sikorowski, Piotr Skiba.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Piotr Skiba

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Wojciech Rolczyński

Członek Zarządu

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Ryszard Balewski

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Zofia Marcinkowska

Siedziba
ul. Meissnera 9, 80-462 Gdańsk

Telefon

E-mail:

Portal

Facebook

Dyżur
 

Statut Dzielnicy

Uchwała nr LII/1193/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1379/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/85/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/152/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr XXXVIII/1080/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

metryczka publikacji