Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Rada Dzielnicy Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia
Okręg wyborczy nr 6

Kadencja 2015-2019

Skład Rady Dzielnicy
Dariusz Bagiński, Jerzy Bogucki, Anna Chmielewska, Maria Cholewińska, Wiesław Gronowski, Ewa Kałęka, Tadeusz Krypczyk, Andrzej Malinowski, Barbara Pasieka, Piotr Pawłowski, Czesława Pietkiewicz, Dorota Piotrowska, Elżbieta Potrykus, Bogusław Zandrowicz

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Bogusław Zandrowicz

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Piotr Pawłowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Andrzej Malinowski

Siedziba
ul. Szyprów 3, 80-355 Gdańsk (budynek ZKPiG nr 8)

Telefon/fax.
58 557-98-22 wew. 27

E-mail:
zwjt@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
www.rozwjt.gda.pl

Dyżury
II poniedziałek m-ca 11:00-12:00, III poniedziałek m-ca 17:00-18:00 (Filia nr 26 WiMBP, ul. Gospody 3B)

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1081/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1187/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1380/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/86/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/153/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Metryczka publikacji