Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Rada Dzielnicy Letnica
Okręg wyborczy nr 1

Kadencja 2015-2019

Skład Rady Dzielnicy
Teresa Adamczyk, Tomasz Baj, Andrzej Baj, Małgorzata Bury, Edyta Habkowska, Marzena Kolmer, Arkadiusz Kornaś, Dariusz Koziciński, Szymon Kułak, Adam Marczyński, Adrian Synowerski, Grzegorz Wrzosek, Marzena Wrzosek, Małgorzata Zięba, Paweł Zubrzycki

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Andrzej Baj

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Edyta Habkowska

Przewodniczący Rady Osiedla
Dariusz Koziciński

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Małgorzata Zięba

Siedziba 
ul. Uczniowska 22, 80-531 Gdańsk

Telefon/fax.
(58) 753-52-94

E-mail:
letnica@radaosiedla.gdansk.pl

Portal
brak

Dyżury
środa 18:00-19:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1055/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1166/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1354/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/60/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/127/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

Metryczka publikacji