BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. centrala: +48 58 323 60 00
tel. informacja: +48 58 323 60 68
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rada Dzielnicy BrzeźnoOkręg wyborczy nr 1

Skład Rady Dzielnicy
Mateusz Błażewicz, Daria Dampc – Dowbór, Jarosław Gudzowski, Alina Jażdżewska, Jarosław Kucharski, Dorota Kuś, Dariusz Lewandowski, Marcin Łukjanowicz, Piotr Mazurek, Patrycja Mikos – Studnicka, Grażyna Mirosław, Jan Szabłowski, Cezary Śpiewak – Dowbór, Aleksandra Wójcik, Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy
Cezary Śpiewak-Dowbór

Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
Aleksandra Wójcik

Członek Zarządu
Dorota Kuś, Jarosław Gudzowski

Przewodniczący Rady Dzielnicy
Alina Jażdżewska

Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
Marcin Łukjanowicz

Siedziba
Dworska 27, 80-506 Gdańsk

Telefon
(58) 341-29-40

E-mail:
kontakt@radadzielnicybrzezno.pl

Portal
www.radadzielnicybrzezno.pl

Facebook
Rada Dzielnicy Brzeźno

Dyżury
- każda I środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00
- każda III środa miesiąca 9:00-10:00 oraz 17:00-18:00

Statut Dzielnicy

Uchwała nr XXXVIII/1050/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr LII/1161/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Uchwała nr LVII/1349/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 września 2014 r.

Uchwała nr V/55/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2015 r.

Uchwała nr VI/122/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 lutego 2015 r.

metryczka publikacji