BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni

Herb Gdańska
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: +48 58 341 20 41
fax: +48 58 524 46 09
e-mail: info@gzdiz.gda.pl

Procedury