Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Wydawanie kart uprawniających do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych w stacjach ładowania zlokalizowanych przy ul. Karwieńskiej, Partyzantów i Zawodników w Gdańsku

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie karty uprawniającej do ładowania pojazdów elektrycznych/hybrydowych (133.66 KB)

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Dziale Administracyjno-Osobowym, ul. Partyzantów 36.

Wymagane dokumenty:

Dowód rejestracyjny pojazdu (do wglądu).

Opłata skarbowa:

Bez opłat.

Opłata administracyjna:

Bez opłat.

Termin i sposób załatwienia:

Karty wydawane są:

  • od ręki – w przypadku osobistego składania dokumentów w siedzibie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, budynek A, pok. 17.
  • w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 58 52 44 600 p. Artur Stanke) – w przypadku przesłania wniosku drogą pocztową.

 

Miejsce składania dokumentów:

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

osobiście lub przez osoby trzecie na podstawie udzielonego pełnomocnictwa (upoważnienia)
ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

Kontakt:

  • Artur Stanke - tel. 58 52 44 600
  • Anna Ekstowicz - tel. 58 52 44 601