BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów dla pracowników GCUW. Numer referencyjny postępowania: ZO/03/GCUW/2020.

Termin składania ofert: 2 listopada 2020 r., godzina: 09:00. Oferty składane mailowo pod adresem: m.ruszkowska@gcuw.pl.

Dokumentacja:

ZO03GCUW2020_zaproszenie ofertowe (357.07 KB)

ZO03GCUW2020_Zalacznik 1_OPZ (215.44 KB)

ZO03GCUW2020_Zalacznik 2_Formularz oferty (45.59 KB)

ZO03GCUW2020_zalacznik 3_Oswiadczenie (40.93 KB)

ZO03GCUW2020_Zalacznik 4_Wzor umowy (215.82 KB)

ZO03GCUW2020_Zalacznik 5_RODO (151.29 KB)

UWAGA! ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA WARUNEK CZASU NAPRAWY SPRZĘTU - VIDE ZAŁĄCZNIK NR 1 - OPZ (PUNKT 3, PODPUNKT 4) ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 4 - WZÓR UMOWY (PAR. 6, PUNKT 3). TERMIN SKŁADANIA OFERT POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

ZO03GCUW2020_Zalacznik 1_OPZ_ZMIANA (269.04 KB)

ZO03GCUW2020_Zalacznik 4_Wzor umowy_ZMIANA (196.36 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: odpowiedzi_29.10.2020_ZO03GCUW2020 (236.32 KB)

WYBÓR OFERTY: ZO03GCUW2020_informacja o wyborze (157.68 KB)

metryczka publikacji