BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Rejestr Informacji Publicznej GCUW

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej wprowadzane są do Rejestru niezwłocznie po ich wpłynięciu do GCUW.

  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia złożenia wniosku.
  • Informację o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie udostępnienia (nie dłuższym, niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku) należy przekazać w terminie jak wyżej.
  • Jeżeli GCUW nie jest w posiadaniu wnioskowanej informacji, informuje o tym wnioskodawcę niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni.

W przypadku dostrzeżenia ewentualnego braku w Rejestrze, pomimo upływu 14 dni od daty wpływu wniosku, prosimy o przekazanie informacji na adres: bip@gcuw.pl

Rejestr Informacji Publicznej 2020

 

metryczka publikacji