BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Przetarg nieograniczony na organizację dwóch wycieczek do Szczecina dla emerytów 
i rencistów gdańskich placówek oświatowych. Nr referencyjny PN-02/GCUW/2019

metryczka publikacji