BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Herb Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.pl

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa GCUW

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pozostaje w trybie pracy zdalnej,
tzn. bez bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, na nr: tel. 58 341 05 99 lub mailowego na adres pkzp@gcuw.pl

 

Wnioski można składać na adres:

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa GCUW 

ul. Grzegorza Piramowicza 2,

80-218 Gdańsk -  Wrzeszcz 

                                                                                     

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZEK  Z  PKZP do końca 2020 r.:

31.08.2020  –  04.09.2020

05.10.2020  –  09.10.2020

02.11.2020  –  06.11.2020

30.11.2020 – 04.12.2020

 

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w oparciu o:

Druki PKZP:

 

metryczka publikacji