BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa GCUW

Działając na podstawie art. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, a także na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa pozostaje w trybie pracy zdalnej,
tzn. bez bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego, na nr: tel. 58 341 05 99 lub mailowego na adres pkzp@gcuw.pl

Uchwała Nr 2/2020 Zarządu Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej z dnia 15.12.2020 (481.59 KB)

Wnioski można składać za pośrednictwem poczty na adres:

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa GCUW 

ul. Grzegorza Piramowicza 2,

80-218 Gdańsk -  Wrzeszcz 

lub poprzez wrzucenie do skrzynki, znajdującej się przy wejściu do budynku Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku.                                                                                    

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZEK  Z  PKZP do końca 2021 r.:

01.02.2021 - 05.02.2021

01.03.2021 - 05.03.2021

29.03.2021 - 01.04.2021

04.05.2021 - 07.05.2021

27.05.2021 - 02.06.2021

30.08.2021 - 03.09.2021

04.10.2021 - 08.10.2021

02.11.2021 - 05.11.2021

29.11.2021 - 03.12.2021

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w oparciu o:

Druki PKZP:

 

metryczka publikacji