BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa GCUW

ul. Grzegorza Piramowicza 2,

80-218 Gdańsk -  Wrzeszcz 

tel. 58 341 05 99, mail: pkzp@gcuw.pl                                                                                               

 

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE POŻYCZEK  Z  PKZP do końca 2020 r.:

31.08.2020  –  04.09.2020

05.10.2020  –  09.10.2020

02.11.2020  –  06.11.2020

30.11.2020 – 04.12.2020

metryczka publikacji