BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych


Książka telefoniczna GCUW

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

  • Centrala: 58 506-51-20
  • Sekretariat:

Wew. 101 – sekretariat Hallera

Wew. 501 – sekretariat KOGA

  • Kancelaria: 371

 

Dyrektor GCUW - Jerzy Zaborowski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: j.zaborowski@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 102

 

Zastępca Dyrektora GCUW - Barbara Nawrocka
(siedziba przy ul. prof. W. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: b.nawrocka@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 502

Kierownik Referatu Płac - Ewa Paszek
(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: e.paszek@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 543

Kierownik Referatu Kadr - Bożena Papież
(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: b.papiez@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 545

Kierownik Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej – Agata Drabiuk
(siedziba Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku)
e-mail: a.drabiuk@gcuw.pl
58 341-05-99

Kierownik Referatu BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.pl
(+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.pl
(+48) 881-40-10-40

Kierownik Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów – Anna Zamiejska
(siedziba Bursy Gdańskiej przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku)
e-mail: a.zamiejska@gcuw.pl
58 520-21-80

 

Zastępca Dyrektora GCUW - Dorota Klinszporn-Peek
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: dkpeek@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 103

Główna Księgowa GCUW - Iwona Kubiak
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: i.kubiak@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 104

Zastępca Głównego Księgowego - Katarzyna Brzeska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: k.brzeska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 107

Zastępca Głównego Księgowego - Ewa Michalska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.michalska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 106

Kierownik Referatu Dochodów Budżetowych - Agnieszka Kościńska
Zespół podatku VAT
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.koscinska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 212

Kierownik Referatu Dochodów Własnych - Edyta Wosztyl
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.wosztyl@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 242

Kierownik Referatu Wydatków - Anna Posadzy
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.posadzy@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 171

Zastępca Kierownika Referatu Wydatków – Mateusz Węsierski
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.wesierski@gcuw.pl
50 506-51-20 wew. 172

Kierownik Referatu Księgowości Majątkowej - Joanna Ciesielska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: j.ciesielska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 324

Kierownik Referatu Rozliczania Programów i Projektów – Agnieszka Chaberek
(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail: a.chaberek@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 591

Archiwum Oświatowe:
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: archiwum@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 311

Obsługa IT:

Główny Specjalista ds. zarządzania siecią - Symeon Dąbrowski
e-mail: informatycy@gcuw.pl lub s.dabrowski@gcuw.pl
(+48) 881-70-00-50
58 506-51-20 wew. 404

Informatyk - Bartosz Domański
e-mail: informatycy@gcuw.pl lub b.domanski@gcuw.pl
(+48) 881-70-10-70
58 506-51-20 wew. 404

Konserwator sprzętu - Kamil Dąbrowski
e-mail: informatycy@gcuw.pl lub k.dabrowski@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 407

 

Kierownik Zespołu Wsparcia GCUW – Agnieszka Skrodzka       
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.skrodzka@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 403

Główny specjalista ds. zamówień publicznych – Maria Ćwik
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.cwik@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 403

Główny Specjalista ds. Kadr GCUW - Anita Grzybicka
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: a.grzybicka@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 291

Główny Specjalista ds. płac – Małgorzata Gogolińska
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.gogolinska@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 281

Główny Specjalista ds. HR - Elżbieta Ortman
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: e.ortman@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 282

Główny Specjalista ds. Kontroli zarządczej – Magdalena Dudek
Koordynator strony BIP GCUW, Koordynator Skarg i Wniosków
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.dudek@gcuw.pl oraz bip@gcuw.pl
58 506-51-20 wew. 292

Specjalista ds. administracji i komunikacji – Marcin Michałowski
Koordynator Elektronicznego Obiegu Dokumentów
(siedziba główna przy al. gen. J. Hallera 16/18 w Gdańsku)
e-mail: m.michalowski@gcuw.pl
(+48) 510-07-23-69

Radca prawny GCUW – mec. Joanna Galikowska                                                                                                               
(siedziba przy ul. Andruszkiewicza 5 w Gdańsku – KOGA)
e-mail:j.galikowska@gcuw.pl 
58 506-51-20 wew. 574

Inspektor ochrony danych osobowych - Wojciech Białkowski
e-mail: iodo@gcuw.pl
54 235-40-61

metryczka publikacji