BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

Herb Gdańska
Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.pl
www: gcuw.pl
e-PUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych e-mail: iodo@gcuw.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.pl

Kierownictwo

Dyrektor GCUW

Jerzy Zaborowski
e-mail: j.zaborowski@gcuw.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 101

Zastępca Dyrektora GCUW

Barbara Nawrocka
e-mail: b.nawrocka@gcuw.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 501

Zastępca Dyrektora GCUW

Dorota Klinszporn-Peek
e-mail: dkpeek@gcuw.pl
tel. 58 506-51-20 wew: 101

Główna Księgowa GCUW

Iwona Kubiak
e-mail: i.kubiak@gcuw.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 104

Zastępca Głównej Księgowej

Katarzyna Brzeska
e-mail: k.brzeska@gcuw.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 107

Zastępca Głównej Księgowej

Ewa Michalska
e-mail: e.michalska@gcuw.pl
tel. 58 506-51-20 wew. 106

metryczka publikacji