BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

  Gdańskie Centrum Usług Wspólnych

  W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, Dział Socjalny Emerytów i Rencistów informuje, iż został wydłużony termin składania wniosków o dofinansowanie do wczasów turystycznych tzw. „pod gruszą”. Zgodnie z decyzją Komisji Socjalnej termin składania wniosków na wczasy turystyczne zostaje przesunięty do dnia 30.06.2020 r.

  Wnioski można składać:

  • pocztą na adres:

  Dział Socjalny Emerytów i Rencistów
  ul. Piramowicza 2
  80-218 Gdańsk

  lub

  Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
  al. gen. J. Hallera 16/18
  80-426 Gdańsk

  "Dział Socjalny Emerytów i Rencistów”

  • Pocztą elektroniczną w formie skanu na e-mail: socjalny@gcuw.pl

  Bezpośrednia obsługa interesantów zostaje wznowiona od dnia 3 sierpnia 2020r.

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Struktura Działu Socjalnego Emerytów i Rencistów

  Anna Zamiejska – Kierownik Działu

  Aleksandra Grzebińska – Specjalista ds. księgowości

  Jolanta Urbańska – Specjalista ds. księgowości

  Krystyna Grzebińska – Specjalista ds. księgowości