Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzki dla GCUW. Numer referencyjny: ZO/05/GCUW/2021.

Termin składania ofert: 14 lipca 2021 r., godzina: 10:00. Oferty składane mailowo pod adresem: m.ruszkowska@gcuw.pl.

Dokumentacja:

ZO05GCUW2021_Usluga przeprowadzki-sig (409.92 KB)

ZO05GCUW2021_Zal. 1_OPZ (105.68 KB)

ZO05GCUW2021_Zal. 1a_Zestawienie mebli i sprzetow (12.77 KB)

ZO05GCUW2021_Zal. 2_Formularz oferty (45.36 KB)

ZO05GCUW2021_Zal. 3_Oswiadczenie (42.01 KB)

ZO05GCUW2021_Zal. 4_Wzor umowy (160.75 KB)

ZO05GCUW2021_Zal. 5_RODO (1.14 MB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: ZO05GCUW2021_informacja z otwarcia ofert-sig (291.3 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: ZO05GCUW2021_Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (62.27 KB)

KOREKTA ZAŁĄCZNIKA NR 1 - OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: ZO05GCUW2021_Zal. 1_OPZ_KOREKTA 6.07.2021 (104.56 KB)

UWAGA! Zamawiający na wniosek z dnia 5.07 oraz 6.07.2021 wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia ustala wizję lokalną w obiektach:

  1. ul. Andruszkiewicza 5 (centrum biurowe KOGA) w Gdańsku - czwartek 8.07.2021 r., godzina: 13:30 - 14:15 - proszę się zgłaszać w sekretariacie.
  2. ul. Wrzeszczańska 29 w Gdańsku - czwartek 8.07.2021 r., godzina: 14:30 - 15:15 - proszę się zgłaszać w portierni.

Wykonawcy zamierzający dokonać wizji lokalnej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, w szczególności zasłaniając usta i nos oraz zachowując min. 1,5 metra odstępu od pracowników GCUW.

Metryczka publikacji