Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Świadczenie usługi cyklicznego kompleksowego sprzątania powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w roku 2022. Nr referencyjny PN-06/GCUW/2021.

Termin składania ofert: 8 listopada 2021 r., godzina: 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

NR BZP: 2021/BZP 00244788/01

NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: PN-06/GCUW/2021

Dokumenty zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu_2021BZP 0024478801 (147.68 KB)

PN-06GCUW2021_SWZ-sig (633.19 KB)

PN-06GCUW2021_Zal. 1_OPZ (172.49 KB)

PN-06GCUW2021_Zal. 2_Formularz oferty (46.81 KB)

PN-06GCUW2021_Zal. 3_Oswiadczenie art. 125 (33.82 KB)

PN-06GCUW2021_Zal. 4_Wykaz osob (40.38 KB)

PN-06GCUW2021_Zal. 5_Wzor umowy (211.95 KB)

PN-06GCUW2021_Zal. 6_Klauzula RODO (1.18 MB)

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK W SPRAWIE WIZJI LOKALNEJ: wizja lokalna_PN06GCUW2021_29.10.2021-sig (277.61 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - CZ. 1: odpowiedzi_PN06GCUW2021_11744_pzp-sig (302.44 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - CZ. 2: odpowiedzi_PN-06GCUW2021_11804_11880-sig (293.97 KB)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: PN-06GCUW2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig (275.65 KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN06GCUW2021-sig (289.09 KB)

WYBÓR OFERTY W CZĘŚCI 1 ORAZ W CZĘŚCI 2 POSTĘPOWANIA: PN06GCUW2021_wybor oferty (92.1 KB)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1: PN-06GCUW2021_Uniewaznienie postepowania w czesci 1 (79.4 KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Ogloszenie o wyniku postepowania_2021BZP 0032578001 (85.73 KB)

UWAGA! Zamawiający na wniosek z dnia 28.10.2021 wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ustala wizję lokalną w obiektach przy al. gen. Hallera 16/18 oraz przy ul. Wrzeszczańska 29 w Gdańsku - czwartek 4.11.2021 r., godzina: 11:00 - 13:00 - proszę się zgłaszać w portierniach.

Wykonawcy zamierzający dokonać wizji lokalnej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, w szczególności zasłaniając usta i nos oraz zachowując min. 1,5 metra odstępu od pracowników GCUW.

Metryczka publikacji