Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Świadczenie usługi cyklicznego kompleksowego sprzątania powierzchni biurowo socjalnych należących do Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych w budynku przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku – około 2020 metrów kwadratowych. Nr referencyjny PN-02/GCUW/2021.

Termin składania ofert: 9 lipca 2021 r., godzina: 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

NR BZP: 2021/BZP/00091950/01

NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: PN-02/GCUW/2021

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.07.2021 R., godzina 11:00.

Dokumenty zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu_2021BZP00091950_01 (107.67 KB)

PN-02GCUW2021_SWZ-sig-sig (814 KB)

PN-02GCUW2021_Zal. 1_OPZ (126.19 KB)

PN-02GCUW2021_Zal. 2_Formularz oferty (49.72 KB)

PN-02GCUW2021_Zal. 3_Oswiadczenie art. 125 (33.8 KB)

PN-02GCUW2021_Zal. 4_Wykaz osob (43.01 KB)

PN-02GCUW2021_Zal. 5_Wzor umowy (211.98 KB)

PN-02GCUW2021_Zal. 6_Klauzula RODO (1.14 MB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE: 08d93fa0-d5e7-Ogloszenie o zmianie_a073-9d1b-400001f6b60c (36.67 KB)

INFORMACJA W SPRAWIE WIZJI: odpowiedz_PN02GCUW2021_5.07.2021 (123.77 KB)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: PN-02GCUW2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig (275.07 KB)

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN02GCUW2021-sig (285.16 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_PN02GCUW2021 (102.93 KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Ogloszenie o wyniku postepowania_PN-02GCUW2021 (61.8 KB)

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY: Ogloszenie o wykonaniu umowy_2022_BZP 00036952_01 (53.91 KB)

UWAGA! Zamawiający na wniosek z dnia 2.07.2021 wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ustala wizję lokalną w obiekcie:

  1. ul. Wrzeszczańska 29 w Gdańsku - środa 7.07.2021 r., godzina: 10:00 - 12:00 - proszę się zgłaszać w portierni.

Wykonawcy zamierzający dokonać wizji lokalnej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, w szczególności zasłaniając usta i nos oraz zachowując min. 1,5 metra odstępu od pracowników GCUW.

Metryczka publikacji