Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2021/2022. Nr referencyjny PN-01/GCUW/2021

Termin składania ofert: 16 lipca 2021 r., godzina: 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

NR DUUE: 2021/S 114-299900

NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: PN-01/GCUW/2021

UWAGA! NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19.07.2021 R., godzina 11:00.

Dokumenty zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu_2021-OJS114-299900-pl (319.96 KB)

PN-01GCUW2021_SWZ (1.01 MB)

PN-01GCUW2021_Zal. 1_OPZ (312.73 KB)

PN-01GCUW2021_Zal. 2_Formularz oferty (49.42 KB)

PN-01GCUW2021_Zal. 3_JEDZ (87.73 KB)

PN-01GCUW2021_Zal. 4_Oswiadczenie art. 108 ust.1 pkt 5 (41.31 KB)

PN-01GCUW2021_Zal. 5_Wzor umowy (352.97 KB)

PN-01GCUW2021_Zal. 6_Klauzula RODO (1.14 MB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: odpowiedzi_PN01GCUW2021_18.06.2021-sig (301.24 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: odpowiedzi_PN01GCUW2021_23.06.2021-sig (278.72 KB)

ZMIANA TREŚCI SWZ: 2021-OJS127-337816-pl-ts (95.44 KB)

ODPOWIEDZI NA WNIOSEK: odpowiedzi_PN01GCUW2021_5.07.2021 (130 KB)

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE: odpowiedzi_PN01GCUW2021_7.07.2021-sig (276.58 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: odpowiedzi_PN01GCUW2021_15.07.2021-sig (410.38 KB)

INFORMACJA O KWOCIE NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: PN-01GCUW2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-sig (273.68 KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN01GCUW2021_19.07.2020-sig (327.11 KB)

ERRATA DO PROTOKOŁU Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN01GCUW2021_20.07.2020_errata-sig (328.46 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 1, CZĘŚCI 2 ORAZ W CZĘŚCI 8: PN01GCUW2021_wybor oferty_cz.1,2,8 (131.35 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 3 ORAZ W CZĘŚCI 4: PN01GCUW2021_wybor oferty_cz.3,4 (119.15 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 5, CZĘŚCI 7 ORAZ W CZĘŚCI 11: PN01GCUW2021_wybor oferty_cz.5,7,11 (134.14 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI 6, CZĘŚCI 9, CZĘŚCI 10 ORAZ W CZĘŚCI 12: PN01GCUW2021_wybor oferty_cz.6,9,10,12 (155.18 KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 2021-OJS172-449829-ogloszenie o udzieleniu zamowienia (397.28 KB)

OGŁOSZENIE O WYKONANIU UMOWY - CZ. 3: Ogloszenie o wykonaniu umowy_2021BZP 0022420102 (56.57 KB)

Metryczka publikacji