Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Świadczenie usług prawnych na rzecz Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych i jednostek przez nie obsługiwanych w roku 2022. Nr referencyjny PN-07/GCUW/2021.

UWAGA! Nowy termin składania ofert: 2 grudnia 2021 r., godzina; 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

Termin składania ofert: 29 listopada 2021 r., godzina: 11:00. Oferty składane via MINIPORTAL/EPUAP.

NR BZP: 2021/BZP 00272022

NR REFERENCYJNY ZAMAWIAJĄCEGO: PN-07/GCUW/2021

Dokumenty zamówienia:

Ogloszenie o zamowieniu_2021_BZP 00272022_01 (122.48 KB)

PN-07GCUW2021_SWZ_obsluga prawna-sig (643.49 KB)

PN-07GCUW2021_Zal. 1_Formularz oferty_POPRAWIONY (47.11 KB)

PN-07GCUW2021_Zal. 2_Oswiadczenie art. 125 (33.7 KB)

PN-07GCUW2021_Zal. 3_Wykaz osob (41.4 KB)

PN-07GCUW2021_Zal. 4_Wzor umowy (312.23 KB)

PN-07GCUW2021_Zal. 5_Klauzula RODO (1.18 MB)

Ogloszenie o zmianie ogloszenia_2021_BZP 00285590_01 (41.51 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: odpowiedzi_PN07GCUW2021_13089-sig (314.47 KB)

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA: PN-07GCUW2021_Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia-podpis (134.33 KB)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT: Protokol z otwarcia ofert_PN07GCUW2021-podpis (127.63 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY: PN07GCUW2021_wybor oferty (75.11 KB)

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: Ogloszenie o wyniku postepowania_2021_BZP 00320219_01 (66.06 KB)

Metryczka publikacji