Służby BHP

Służby BHP pełnią funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Centrum oraz jednostek obsługiwanych, zgodnie Uchwałą Nr XXVIII/711/16 RMG z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej „Gdańskie Centrum Usług Wspólnych” poprzez połączenie Centrum Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku i Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Gdańsku oraz nadania jej statutu wraz z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Łącze do Uchwały Nr XXXIV/870/21 RMG z dnia 25 marca 2021 r.)

Czynności pracowników służb BHP realizowane są przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z pn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z pn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003.169.1650 z pn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U.2004.180.1860 z pn. zm.).

Dla jednostek obsługiwanych:

Kierownik Referatu BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-40-10-40

Dla pracowników GCUW:

Starszy specjalista ds. BHP GCUW - Mariusz Kubiak
e-mail: m.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl

tel. kom. (+48) 510-07-81-16

BHP - załączniki

1. Łącze do Karty szkolenia wstępnego (138.87 KB, PDF)

2. Łącze do Rejestru wypadków przy pracy (88.53 KB, PDF)
3. Łącze do Rejestru chorób zawodowych i podejrzeń (91.7 KB, PDF)
4. Łącze do Rejestru wypadków uczniów (59.84 KB, PDF)
5. Łącze do Zgłoszenia wypadku dziecka (96.9 KB, PDF)
6. Łącze do Instrukcji postępowania - WYPADEK UCZNIA (15.65 KB, WORD)
7. Łącze do Instrukcji postępowania - WYPADEK W PRACY (20.58 KB, WORD) 
8. Łącze do Instrukcji postępowania - WYPADEK W DRODZE (15.81 KB, WORD)

Metryczka publikacji