Służby BHP

Służby BHP pełnią funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Centrum oraz jednostek obsługiwanych, zgodnie z Uchwała RMG Nr XXVIII/711/16

Czynności pracowników służb BHP realizowane są przy zastosowaniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z pn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z pn. zm.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz.U.2003.169.1650 z pn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP (Dz.U.2004.180.1860 z pn. zm.).

Dla jednostek obsługiwanych:

Kierownik Referatu BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-40-10-40

Dla pracowników GCUW:

Starszy specjalista ds. BHP GCUW - Mariusz Kubiak
e-mail: m.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 510-07-81-16

BHP - załączniki

1. Karta szkolenia wstępnego (138.87 KB)
2. Rejestr wypadków przy pracy (88.53 KB)
3. Rejestr chorób zawodowych i podejrzeń (91.7 KB)
4. Rejestr wypadków uczniów (59.84 KB)
5. Zgłoszenie wypadku dziecka (96.9 KB)
6. Instrukcja postepowania - WYPADEK W PRACY (20.5 KB)
7. Instrukcja postępowania - WYPADEK UCZNIA (15.55 KB)
8. Instrukcja postępowania - WYPADEK W DRODZE (15.73 KB)

 

Metryczka publikacji