Służba BHP

Służby BHP pełnią funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na rzecz Centrum oraz jednostek obsługiwanych, zgodnie z Uchwała RMG Nr XXVIII/711/16

Czynności pracowników służb BHP realizowane są przy zastosowaniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z pn. zm.) oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2019.1040 t.j. z pn. zm.)   

Dla jednostek obsługiwanych:

Kierownik Referatu BHP - Jarosław Kubiak
e-mail: j.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-20-00-60

Zastępca Kierownika Referatu BHP - Krzysztof Lasek
e-mail: k.lasek@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 881-40-10-40

Dla pracowników GCUW:

Specjalista ds. BHP GCUW - Mariusz Kubiak
e-mail: m.kubiak@gcuw.edu.gdansk.pl
tel. kom. (+48) 510-07-81-16