Wersja Beta - wróć do poprzedniej wersji
Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Składnica Akt

Składnica Akt GCUW (dawniej Archiwum Oświatowe) działa w oparciu o ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Ustawa), Instrukcję kancelaryjną GCUW wraz z rzeczowym wykazem akt oraz Instrukcję archiwalną GCUW.

W Składnicy Akt GCUW przechowywane są dokumenty zlikwidowanych jednostek oświatowych Gminy Miasta Gdańska, zgodnie z wykazem:

Wykaz zlikwidowanych jednostek oświatowych GMG (89.71 KB)


  • Pracownicy administracji i obsługi, celem uzyskania kopii dokumentów lub poświadczeń o zatrudnieniu i/lub o wysokości wynagrodzenia winni złożyć pisemny wniosek i przesłać go na adres GCUW (wnioski do pobrania w formacie ODT lub DOCX lub DOC).
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania poświadczenia o wysokości wynagrodzenia winni złożyć wniosek tak jak pracownicy administracji i obsługi (powyżej).
  • Pracownicy pedagogiczni celem uzyskania świadectwa pracy winni złożyć wniosek do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku:

https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego,a,2273

 


Adres mailowy do kontaktu: archiwum@gcuw.edu.gdansk.pl