Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Przetarg nieograniczony na usługę cyklicznego sprzątania powierzchni biurowo-socjalnych należących do GCUW w 2021 roku

NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT: 3.12.2020, godzina: 12:00, kancelaria GCUW. Pierwotny termin składania ofert: 30.11.2020, godzina: 12:00, kancelaria GCUW.

UWAGA! W ZWIĄZKU ZE STANEM EPIDEMICZNYM COVID-19 KANCELARIA GCUW PRACUJE W GODZINACH 10:00 – 13:00 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU. PRZED WEJŚCIEM DO SIEDZIBY GCUW ZOSTAŁA ZAWIESZONA WRZUTNIA, KTÓRA OPRÓŻNIANIA JEST KAŻDEGO NASTĘPNEGO DNIA ROBOCZEGO. 

DOKUMENTACJA:

PN02GCUW2020_ogloszenie o zamowieniu (959.99 KB)

PN02GCUW2020_SIWZ (1.28 MB)

PN-02GCUW2020_Zal. 1_OPZ (171.53 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 2_Formularz oferty (49.1 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 3_Oswiadczenie art.25a_1 (39.26 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 4_Oswiadczenie art.25a_2 (41.33 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 5_Oswiadczenie podmiot wspolny (40.17 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 6_Oswiadczenie grupa kapital. (38.54 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 7_Wzor umowy (227.38 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 8_Oswiadczenie art. 22a (36.03 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 9_RODO (169.9 KB)

PN-02GCUW2020_Zal. 10_Wykaz osob (39.02 KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: Ogloszenie o zmianie ogloszenia_540237190-N-2020 (163.65 KB)

ODPOWIEDZI NA PYTANIA: odpowiedzi_PN02GCUW2020_25.11.2020(130.34 KB)

Protokół z otwarcia ofert: Protokol z otwarcia ofert_PN02GCUW2020 (120.72 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 1 ORAZ CZĘŚĆ 3: PN02GCUW2020_wybor oferty_cz.1 i 3 (119.52 KB)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - CZĘŚĆ 2: PN02GCUW2020_wybor oferty_cz.2 (115.21 KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: 510394135-N-2021_ogloszenie o udzieleniu zamowienia (301.47 KB)

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA: 540397372-N-2021_ogloszenie o zmianie ogloszenia (89.64 KB)

UWAGA! Zamawiający na wniosek z dnia 18.11.2020 wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia ustala wizję lokalną w obiektach:

  1. ul. Piramowicza 1/2, Gdańsk (budynek Bursy Gdańskiej) - piątek 20.11.2020 r., godzina: 09:00 - 10:00; pomieszczenia działu socjalnego oraz zakładowej kasy zapomogowo-pożyczkowej znajdują się za przeszklonymi drzwiami po lewej stronie na końcu korytarza - proszę skorzystać z domofonu;
  2. al. gen. J. Hallera 16/18, Gdańsk - poniedziałek 23.11.2020 r., godzina: 09:00 - 10:00; wejście do budynku od strony podwórka - proszę skorzystać z domofonu;
  3. ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk (Centrum administracyjno-biurowe KOGA) - poniedziałek 23.11.2020 r., godzina: 10:30 - 11:30 - proszę się zaanonsować w portierni.

Wykonawcy zamierzający dokonać wizji lokalnej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, w szczególności zasłaniając usta i nos oraz zachowując min. 1,5 metra odstępu od pracowników GCUW.

 

UWAGA! Zamawiający na wniosek z dnia 23.11.2020 wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia ustala wizję lokalną w obiektach:

  1. al. gen. J. Hallera 16/18, Gdańsk - środa 25.11.2020 r., godzina: 09:30 - 10:30; wejście do budynku od strony podwórka - proszę skorzystać z domofonu;
  2. ul. Andruszkiewicza 5, Gdańsk (Centrum administracyjno-biurowe KOGA) - środa 25.11.2020 r., godzina: 11:00 - 12:00 - proszę się zaanonsować w portierni.

Wykonawcy zamierzający dokonać wizji lokalnej zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w związku ze stanem epidemicznym COVID-19, w szczególności zasłaniając usta i nos oraz zachowując min. 1,5 metra odstępu od pracowników GCUW.