Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021. Nr referencyjny: PN-01/GCUW/2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów z terenu Gminy Miasta Gdańska do placówek edukacyjnych i szkół specjalnych w roku szkolnym 2020/2021. Przedmiot zamówienia został podzielony na 10 zadań. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS113-274254-pl-ts (321.93 KB)

PN-01GCUW2020_SIWZ (754.13 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 1_OPZ (273.37 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 2_Formularz oferty (48.84 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 3_JEDZ (92.76 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 4_Oświadczenie braku wydania decyzji (39.66 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 5_Oświadczenie brak orzeczenia (40.08 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 6_Oświadczenie grupa kapitałowa (40.23 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 7_Wzór umowy (412.67 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 8_Oświadczenie art. 22a (39.51 KB)

PN-01GCUW2020_Zal. 9_RODO (176.77 KB)

odpowiedz na pytanie_PN01GCUW2020 (602.98 KB)

odpowiedz na pytanie 2_PN01GCUW2020 (154.42 KB)

Protokol z otwarcia ofert_PN01GCUW2020_17.07.2020 (203.78 KB)

Zalacznik do protokolu nr 1_oferta 2_PN-01GCUW2020 (515.87 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.2_cz.9 (77.58 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.1_cz.10 (110.28 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.3 (74.27 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.8 (82.54 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.7 (77.44 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.5 (78.71 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.6 (76.94 KB)

PN01GCUW2020_wybor oferty_cz.4 (83.25 KB)

Ogloszenie o udzieleniu zamówienia_2020-OJS164-399223-pl (335.85 KB)

PRZYPOMNIENIE - OTWARCIE OFERT  Data: 14/07/2020 Czas lokalny: 13:00 Miejsce: Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest przez odszyfrowanie o otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.Miejsce: siedziba Zamawiającego – al. Hallera 16/18, 80-426 Gdańsk, POLSKA, II piętro, pokój 206.