Obsługa Socjalna Emerytów i Rencistów

Zespół Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów nie prowadzi bezpośredniej obsługi klienta w siedzibie GCUW. 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego (tel.: 58 520 21 80) lub mailowego na adres e-mail: socjalny@gcuw.edu.gdansk.pl

Wnioski można składać:

  • pocztą na adres:

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
Zespół Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów
ul. Piramowicza 2
80-218 Gdańsk

lub

Gdańskie Centrum Usług Wspólnych
al. gen. J. Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
"Zespół Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów”

  • Pocztą elektroniczną w formie skanu na e-mail: socjalny@gcuw.edu.gdansk.pl
  • Do skrzynki umieszczonej przy głównym wejściu do BURSY Gdańskiej, przy ul. Piramowicza 2 w Gdańsku

 

AKTUALNOŚCI ZESPOŁU OBSŁUGI SOCJALNEJ EMERYTÓW I RENCISTÓW

 

Terminy składania wniosków o przyznanie świadczeń socjalnych z ZFŚS:

Do 12-go każdego miesiąca a w miesiącu grudniu do 05.12.2021 r.

-          Zapomogi socjalne     -    druk  wniosku - Załącznik Nr 11

-          refundacje różnych form wypoczynków        -    druk wniosku - Załącznik Nr 6

-          wsparcia finansowe    -     druk wniosku -  Załącznik Nr 3

Do 12.10.2021 r.

-          pożyczki na remont mieszkania – druk wniosku – Załącznik Nr 12

Do 30.11.2021 r.

-          zapomogi świąteczne – druki wniosków – Załącznik Nr 4 oraz Załącznik Nr 5

 


Druki do pobrania:


Regulamin ZFŚS (827.99 KB)

Umowa o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej (137.7 KB)


Tabela dofinansowania do wycieczek, wczasów wypoczynkowych, wczasów profilaktyczno-leczniczych, sanatoriów, wypoczynku dla dzieci (102.95 KB)


Struktura Zespołu Obsługi Socjalnej Emerytów i Rencistów

Anna Zamiejska – Kierownik

Aleksandra Grzebińska – Specjalista ds. księgowości

Jolanta Urbańska – Specjalista ds. księgowości

Krystyna Grzebińska – Specjalista ds. księgowości