Katalog usług zewnętrznych GCUW i załączniki

Katalog Usług Zewnętrznych GCUW (1.28 MB)

 • Załączniki KADRY:

Załącznik nr 1 – Dane osobowe pracowników ZUS i US – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 2 – Skierowanie na badania – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 3 – ZUS Z-15 do zasiłku opiekuńczego – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 4 – Oświadczenie na urlopie wychowawczym – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 5 – Oświadczenie na urlopie macierzyńskim – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 6 i 7 – Wzór podkładek dostarczanych – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 8 – Wykaz osób uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" – Kliknij aby pobrać plik
Załącznik nr 9 – Wykaz osób uprawnionych do świadczenie urlopowego nauczycieli – Kliknij aby pobrać plik

 • Załączniki PŁACE:

  Załącznik nr 1 – Druk WRS - Wniosek dla Dyrektorów JO - zwrot za okulary - 07.2021 (16.83 KB)
  Załącznik nr 2 – druk wycofano
  Załącznik nr 3 – RP-7 – Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 4 i 5 – przeniesiono do Załączniki KADRY
  Załącznik nr 7 – Wzór Protokołu z Posiedzenia Komisji Socjalnej – Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 7A – przeniesiono do Załączniki KADRY
  Załącznik nr 8 – Wzór wniosku o pożyczkę z ZFŚS –  Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 9 – Wzór umowy o pożyczkę z ZFŚS – Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 10 – Wzór Protokołu z Komisji Zdrowotnej – Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 11 – Wzór Protokołu z Posiedzenia Komisji do spraw dokształcania i doskonalenia nauczycieli – Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 12 – Wzór pisma wychodzącego, komornicy pracownicy niepedagogiczni – nie podlega publikacji - do użytku wewnętrznego
  Załącznik nr 13 – Wzór pisma wychodzącego, komornicy pracownicy pedagogiczni – nie podlega publikacji - do użytku wewnętrznego
  Załącznik nr 14 – Wzór pisma wychodzącego, zajęcie Urząd Skarbowy – nie podlega publikacji - do użytku wewnętrznego
  Załącznik nr 15 – przeniesiono do Załączniki KADRY
  Załącznik nr 16 – Proponowane terminy dostarczania dokumentacji dotyczącej spraw dotyczących BHP, Funduszu Zdrowotnego, Dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz Świadczeń z ZFŚS – Kliknij aby pobrać plik
  Załącznik nr 17 - Wnioski o wypłatę dodatkowej premii dla pracowników niepedagogicznych - Procedura WRS_Załączniki 1 2(1)

 • Załączniki DOCHODY Budżetowe i Własne:
Łącze do Załącznika - Jednostkowa dyspozycja zwrotu (24.3 KB, docx)
Łącze do Załącznika nr 10 - umorzenie z urzędu całości należności publicznoprawnej (15.21 KB, docx)
Łącze do Załącznika nr 11 - Umorzenie na wniosek części lub odroczenie terminu spłaty należności publicznoprawnej (19.88 KB, docx)
Łącze do Załącznika nr 12 - Umorzenie na wniosek całości należności publicznoprawnej (16.2 KB, docx)
Łącze do załącznika nr 13 - Umowa-najmu-z-podlicznikami (31.46 KB, docx)  
Łącze do Załącznika nr 14 - Umorzenie z urzędu całości należności cywilnoprawnej (46 KB, doc)
Łącze do Załącznika nr 15 - Umorzenie na wniosek części należności cywilonoprawnej (18.86 KB, docx)
Łącze do Załącznika nr 16 - Umorzenie na wniosek całości należności cywilonoprawnej (22.37 KB, docx)
Łącze do Załącznika nr 17 - Odroczenie na wniosek terminu spłaty należności cywilonoprawnej (19.01 KB, docx)
 

Instrukcja instalacji oprogramowania do EOD (389.22 KB, pdf)

Instrukcja EOD (1.92 MB, pdf)

 Wniosek o nadanie uprawnień do systemu EOD (50.7 KB, pdf)

Instrukcja szukania spraw i dokumentu faktury (162.67 KB, pdf)

Proces obiegu wniosku o zaangażowanie – GCUW Jednostki Oświatowe (100.35 KB, pdf)

 

Metryczka publikacji