Adres:
al. gen. Józefa Hallera 16/18
80-426 Gdańsk
NIP: 957-108-87-02
REGON: 365360218
tel.: +48 58 506 51 20
e-mail: gcuw@gcuw.edu.gdansk.pl
ePUAP: /gcuw/SkrytkaESP
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: iodo@gcuw.edu.gdansk.pl
Zespół redakcyjny BIP GCUW: bip@gcuw.edu.gdansk.pl

Informacja publiczna

Zasady tworzenia, przechowywania, publikowania i udostępniania informacji publicznej wytworzonej oraz będącej w posiadaniu Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych (dalej GCUW).
Metryczka publikacji